OFERTA - FIZYKA BUDOWLI

Biuro Techniczne Tuscher świadczy kompleksowe usługi związane z zdefiniowaniem i weryfikacją /badania termowizyjne/ podstawowych założeń projektowych w zakresie ochrony cieplnej, ochrony przed hałasem, akustyki pomieszczeń oraz problemów oświetlenia światłem dziennym, przede wszystkim związanych z projektem zewnętrznej powłoki budynków biurowych, mieszkalnych, usługowych, a także przemysłowych.


Oferujemy opracowanie optymalnej gospodarczo ogólnej koncepcji komfortu cieplnego i akustycznego dla obiektu wraz z wyjaśnieniem obowiązujących urzędowych i lokalnych wymagań w tym zakresie, dot. ogólnych problemów praktycznej fizyki budowli.