OFERTA - FIZYKA BUDOWLI - TERMOIZOLACJA

Biuro Techniczne Tuscher oferuje następujące usługi:


- wyjaśnienie podstawowych założeń termicznej fizyki budowli dla obiektu. Określenie zadań oraz wyjaśnienie obowiązujących urzędowych i lokalnych wymagań dot. ochrony cieplnej. Przywołanie szczegółowych przepisów i ograniczeń stawianych przez prawo;

- określenie optymalnych gospodarczo środków ochrony cieplnej. Propozycje dot. ochrony przeciwwilgociowej tj. zapobieżenia kondensacji pary wodnej w rejonie przegród budynku;

- opracowanie koncepcji ochrony cieplnej i przeciwwilgociowej - wskazanie specyficznych dla obiektu założeń i wymagań;

- obliczenia i prezentacja izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych / tj. wszystkich przegród budynku leżących miedzy strefami o różnej temperaturze obliczeniowej;

- obliczeniowe sprawdzenie spełnienia warunków ochrony przeciwwilgociowej;

- zaprojektowanie ( ew. sprawdzenie i modyfikacja) detali projektu fasady budynku w celu zapobieżenia powstaniu mostków termicznych oraz miejscowego zawilgocenia na wewnętrznych fragmentach przegród zewnętrznych;

- określenie warunków jakim powinny odpowiadać przeszklenia zewnętrzne budynku;

- obliczenie i prezentacja poszczególnych strat i zysków ciepła w cyklu rocznym;

- sporządzenie bilansu cieplnego i określenie współczynnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło;

- opracowanie propozycji dot. ochrony przed nadmiernym nagrzaniem wynikającym z zysków od promieniowania słonecznego;

- obliczenia przybliżonej stopy zwrotu inwestycji dla wymaganych przepisami oraz dla optymalnych gospodarczo środków izolacji cieplnej w zależności od kosztu energii cieplnej;

- wykonanie pomiarów termowizyjnych elewacji zewnętrznej budynków mieszkalnych i użyteczności zbiorowej;

- wykonanie pomiarów termowizyjnych wybranych pomieszczeń elewacji wewnętrznej budynków mieszkalnych i użyteczności zbiorowej;

- opracowanie raportów i analiz izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych z dokumentacją przeprowadzonych pomiarów.