OFERTA - FIZYKA BUDOWLI - OŚWIETLENIE ŚWIATŁEM DZIENNYM

Biuro Techniczne Tuscher oferuje następujące usługi:


- wykonanie studium oświetlenia światłem dziennym obiektu, analiza zastosowanych rozwiązań pod kątem zgodności z PN B-02380 "Oświetlenie wnętrz światłem dziennym";

- konsultacje projektu architektonicznego fasady, z uwzględnieniem wniosków wypływających ze studium oświetlenia, konsekwencji finansowych przyjętych rozwiązań, ich zgodności z obowiązującym w Polsce prawem i przepisami;

- komputerowe obliczenia wartości współczynnika oświetlenia dziennego w pomieszczeniach roboczych i mieszkalnych;

- analiza zmian wartości współczynnika oświetlenia dziennego w zależności od współczynnika przepuszczalności światła zastosowanych materiałów przeświecalnych dla określonych wartości pozostałych czynników wpływających na tę wartość;

- analiza średnich wartości natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach w zależności od średnich miesięcznych i godzinowych przebiegów natężenia oświetlenia na płaszczyźnie poziomej w miejscu lokalizacji obiektu;

- dobór opraw oświetlenia sztucznego (typ, ilości, rozmieszczenie) celem realizacji doświetlania światłem sztucznym w przypadku wystąpienia niedostatecznego oświetlenia dziennego w strefach roboczych (pomieszczenia o dużej głębi);

- dobór systemu sterowania oświetleniem sztucznym w zależności od aktualnego poziomu światła dziennego;

- stałe doradztwo dot. ewentualnych zmian i uzupełnień projektu w trakcie realizacji.